ENG

Contact image

Contact image

Contact image

Contact image


Wystawa towarzysząca inauguracji Organów Michaela Englera
Styczeń 2022 | CONCORDIA DESIGN Wrocław


BALACLAVAAARON jest interpretacją odlewu głowy biblijnego Aarona. Jest też częścią zbiorowej wystawy zorganizowaną przez Milenę Tyczyńską, na której ponad 30 artystów z całej Polski przedstawiło własną wizję głowy rzeźby, będącej elementem jednej z większych rzeźb zdobiących organy Michaela Englera w kościele św. Elżbiety we Wrocławiu. Wystawa towarzyszyła inauguracji tego pięknego barokowego instrumentu, którego renowacja pod okiem Atelier Organmistrza Andrzeja Kriese trwała trzy lata.


Jak potrafi zmienić się twarz przez 123 lata życia?

Który moment, ze 123 lat życia człowieka, jest właściwy do utrwalenia jego głowy w postaci rzeźby?

Twarz Aarona. Nikt z żyjących jej nie widział, a ci co ją widzieli, już jej więcej nie zobaczą.

Twarz Aarona. Schowana za maską czasu - idealny outfit na dzisiejsze czasy.


© 2023 KRY_